Prof. Dr. İlhan Erdoğan

Prof. Dr. İlhan Erdoğan

Emekli, Öğretim Görevlisi - Danışman

1950 yılında Malatya - Darende' de doğdu. 1967 yılında İstanbul Vefa Lisesi'ni, 1971 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl İ.Ü. İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsü'ne asistan oldu. 1974 yılında "Kültürün Yönetim Fonksiyonlarının Uygulanmasına Etkisi" konulu çalışması ile doktor, 1979 yılında "İşletmelerde Psikoteknik" konulu çalışması ile doçent, 1988 yılında da profesör oldu.

1974 yılında Paris Etabilissement D'Aplication Pschotechnique'de, 1975 yılında İngiltere’de psikoteknik testler konusunda çalışmalar yaptı. 1977-78 yılları içinde merkezi Paris'te bulunan CEPİA'da mesleki eğitim ve araştırma çalışmalarına katıldı. 1980-1996 yılları içinde çeşitli Avrupa Ülkeleri ve A.B.D. mesleki inceleme ve araştırma çalışmalarına katıldı. Konferanslar verdi ve seminer çalışmalarına katıldı.

Yayınlanmış 10 kitabı, 70 civarında araştırma-makalesinin yanı sıra çeşitli davranış ve işletme konularında vak'a çalışmaları yapmıştır. 200'ün üzerinde kamu ve özel teşebbüs işletmesinde organizasyon, reorganizasyon ve personel seçim sistemi kurulması, çalışanların analizi, eğitim ihtiyacının belirlenmesine dönük proje çalışmasını gerçekleştiren Erdoğan, çeşitli şirketlerde genel müdürlük, danışmanlık, yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliği gibi görevleri de yürüttü. 2008 yılı Mart ayında İ.Ü. İşletme Fakültesi öğretim üyeliği ve aynı fakültenin Davranış Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini kendi isteği ile emekli olarak bırakan İlhan Erdoğan, çeşitli işletmelerde danışmanlık, yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliği veya başkanlığı yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilen İlhan Erdoğan evli ve iki çocuk babasıdır.

İlhan Erdoğan'ın yayınlanmış kitapları şunlardır:

1-Kültürün Yönetime Etkisi,

2-Yönetimde Kişiliğin Boyutları,

3-İşletme Yönetiminde Davranışsal Analizlerde Ölçme

4-İşletmelerde Davranış

5-İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik

6-Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri

7-Sigorta Hizmetine Karşı Tutumlar

8-Personel Seçiminde Mülakat Teknikleri

9-Örgütsel Davranış

10-Başarılı Satış İçin Temel Davranışlar